Nečakaj v rade

S cieľom prispieť k zníženiu veľkosti front v obchodoch, a tým aj k sociálnej vzdialenosti, sa zrodila aplikácia Nečakaj v rade. Pozrite sa, ako môžete prispieť.

Vlastníte obchod?

  1. Zaregistrujte sa na webovej stránke a získajte kód obchodu.
  2. Pridajte si svoj obchod alebo sa k nemu pripojte.
  3. Zaznamenajte stav frontov na webovú stránku alebo do aplikácie.
  4. Pomôžte svojim zákazníkom!
Zaregistrujte sa

Chceš pomôcť?

  1. Zaregistrujte sa na webových stránkach.
  2. Pridajte chýbajúce obchody vo vašom okolí.
  3. Nahláste problémy s existujúcimi obchodmi.
  4. Pomôžte nám ponúknuť kompletné služby!
Zaregistrujte sa

Aplikácia

Ak ešte nemáte aplikáciu, ktorú si teraz stiahnete pre svoj mobilný telefón.

Apple Store (iOS) Play Store (Android)